سایر منابع شیمی

 سایر منابع مفید برای دبیران بزرگوار شیمی

نقدها و نکته هایی درباره شیمی یازدهم در 5 صفحه با فرمت pdf

 
استوکیومتری شیمی دهم با درخت مول

 

کتاب درسی شیمی2(شیمی یازدهم) چاپ96

 

کتاب درسی شیمی1(شیمی دهم) چاپ96

 

کتاب شیمی 12 دبیرستانی آمریکا–  CK-12 chemistry USA

 

 

دانلود کتاب های کمک آموزشی شیمی دهم و یازدهم(محصولات استادیار شیمی)
دانلود کتاب های کمک درسی شیمی دهم و یازدهم(محصولات استادیار شیمی)